הבקבוק הטוב ביותר: ללא פלסטיק 2012
Best Baby Bottle – Non Plastic Bottle 2012 (ConsumerSearch); September 2012

 
 
 
בחירת קוראי העיתון 2015
Reader’s Choice (Baby and Children’s Product News); 2015
 
הבקבוק הטוב ביותר לשנת 2015 עפ"י מגזין
  Best Baby Bottles (New York Family); 2015
 
הבקבוק הטוב ביותר
Best Baby Bottle Finalist – Eco-Excellence Award 2014
 
 
מקום ראשון:
Sippy Cup Showdown – First place; 2015
 
בחירת המשפחות לשנת 2014
Family Choice Awards 2014
 
 
 
 
 
רשימת המוצרים הטובים ביותר לשנת 2012
Top Products of 2012 (American Baby Magazine as seen
 on the Today show); 3 Jan 12
 
טקס פרסי ההורים לשנת 2012
National Parenting Publications Awards 2012;
5 Apr 2012
 

 
טקס בחירת הצרכנים לשנת 2011
2011 Top Choice Award (Creative Child Magazine)
; 27 Jun 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
רשימת המוצרים הירוקים לשנת 2011
Top Green Products of 2011 (NBC Chicago); 15 Jan 2011
 

Pura גאה להציג את הישגיה בקרב התקשורת ותעשית התינוקות בזכות הבקבוק אשר נותן מענה לכל הגילאים מתינוקות ועד למבוגרים.